Střední škola informatiky a finančních služeb
Cisco Networking Academy

Střední škola informatiky a finančních služeb (SŠINFIS) je členem celosvětové sítě škol ve vzdělávacím programu Cisco Networking Academy (CNAP), zaměřeného na přípravu budoucích IT odborníků, a to především v oblasti počítačových sítí. Většina kurzů tohoto programu je začleněna přímo do výuky povinných předmětů oboru Informační technologie a je tedy přístupná jeho žákům zdarma.

K čemu jsou kurzy CNAP dobré?

Které kurzy CNAP se na SŠINFIS vyučují?

kurz  
IT Essentials    
CCNA Routing and Switching Introduction to Networks  
Routing & Switching Essentials  
Scaling Networks  
Connecting Networks
CCNA Security

Pro koho jsou kurzy určeny:
  všichni žáci oboru Informační technologie
  žáci oboru Informační technologie, kteří si po druhém ročníku zvolí zaměření Počítačové sítě a systémy
  žáci oboru Informační technologie, kteří si tento kurz vyberou dobrovolně. Kurz nabízíme jako jediná střední škola v Plzeňském kraji.

K čemu jsou průmyslové certifikáty?

Odborná kvalifikace v IT se dá prokázat více způsoby, např. absolvovaným oborem či typem školy nebo zkušenostmi z předešlé praxe. Další možností jsou získané certifikáty - někde jsou výhodou, jinde dokonce určujícím požadavkem. Každý z nich má nějakou váhu a záleží na tom, kdo jej vydává. Mezi v praxi nejžádanější patří certifikáty od společnosti Cisco, především CCNA (zdroj). Právě na získání certifikátu CCNA (a dalších) se naše žáky snažíme během studia připravovat. Je to jeden ze způsobů, jak dokázat, že jim naše škola k něčemu bude.
Na SŠINFIS se lze v rámci CNAP připravit na následující průmyslové certifikace:

CompTIA A+ vhodné pro žáky dokončující druhý ročník oboru Informační technologie
CCENT vhodné pro žáky dokončující druhý ročník oboru Informační technologie
CCNA Routing and Switching vhodné pro žáky dokončující čtvrtý ročník oboru Informační technologie, zaměření Počítačové sítě a systémy
CCNA Security vhodné pro žáky dokončující čtvrtý ročník oboru Informační technologie, zaměření Počítačové sítě a systémy, kteří se chtějí zabývat bezpečností počítačových sítí

Rozhodne-li se žák získat některou z těchto průmyslových certifikací (jsou to placené testy, nejbližší testovací centrum Pearson VUE je v Praze) a dosahuje-li v průběhu studia dobrých výsledků, dostává jako student CNAP na tyto zkoušky 50% slevu.

Kdo na SŠINFIS kurzy CNAP vyučuje?

učitel kurz
Mgr. Pavla Lopatová
  • IT Essentials
Jaroslav Klvaňa
  • CCNA Routing and Switching
Mgr. Petr Zima
CCNA, CCNA Security, CCAI
  • CCNA Routing and Switching
  • CCNA Security

Všichni vyučující podílející se na výuce kurzů jsou kvalifikovaní lektoři CNAP.

Kolik se platí?

Veškeré výhody členství v CNAP jsou pro všechny žáky ZDARMA, a to včetně:

Pro srovnání: Pokud si IT odborník z praxe zvyšuje kvalifikaci a přihlásí se na školení v některém z komerčních školicích středisek, zaplatí např. za kurz ICND1 (což je ekvivalent prvních dvou semestrů CCNA Routing and Switching) cca 25 000,- bez DPH. (zdroj)

Kde nalézt další informace?