Řemeslo má zlaté dno

Dne 24. května 2018 se uskutečnilo slavnostní předávání cen a diplomů žákům rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ pořádanou Plzeňským krajem. Naši školu reprezentoval Michal Šedivý z 2. E. Doprovodný odpolední program v Techmanii Science Centre, kde se uskutečnila výstava výrobků všech soutěžících ze základních a středních škol, se nesl v duchu chemických kouzel a kulturního vystoupení dětí z dětských domovů.

Od zakřiveného banánu k evropské armádě

Dne 3. 5. 2018 se žáci prvních ročníků zúčastnili zajímavé přednášky státního tajemníka pro evropské záležitosti, pana Aleše Chmelaře. Akce se konala v prostorách Univerzitního střediska MUP v Plzni na Slovanech. Tématem přednášky bylo převážně postavení České republiky v rámci Evropské unie, dozvěděli jsme se, jaké výhody má naše členství, a to přímo v číslech, tudíž vše pro nás bylo srozumitelné. Informace, že každý občan v ČR "získal" již přes 60 000 Kč, pro nás byla velmi překvapivá! Stejně tak jako údaje o počtu nových autobusů či tramvají (500), o opravených či nově postavených 2 000 kilometrech silnic a dálnic či o 72 000 nových pracovních místech nás velmi zaujaly. Sami jsme se po té ptali na evropskou měnu či problematiku másla a banánů. Těšíme se na další setkání!

Veletrh práce

Dne 24. dubna 2018 se uskutečnila akce „Veletrh práce“, které se zúčastnily třídy 3. A, 4. F, 4. A a 4. E. Akce se věnovala jak studiu na VŠ či VOŠ, tak i budoucímu zapojení se do pracovního procesu. Měli jsme i možnost rozhovoru se zástupci různých povolání, jako např. voják, policista. Na přednášce jsme se dozvěděli mnoho věcí, které jsme např. v životopisech dělali špatně nebo jak napsat motivační dopis. Mohli jsme navštívit i stánky, kde jsme měli možnost zeptat se na spoustu otázek ohledně práce a praxe. Také co je potřeba znát a vědět o našem budoucím povolání. Celá akce byla užitečná, protože nám přinesla spoustu informací do budoucího života.

3. A

Celorepublikové kolo olympiády v ruském jazyce

V pondělí 23. 4. a v úterý 24. 4. se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala olympiáda v ruském jazyce. První den soutěžil Viktor Ferus, sice se  mezi první tři nedostal, ale i tak si zaslouží velikou pochvalu. V úterý pokračovala soutěž kategorií, ve které soutěžil Oleg Petruny. Byl to velký boj a  velmi úspěšný. Oleg se umístil na krásném sedmém místě v celé České republice! Oběma gratulujeme a děkujeme za náročnou reprezentaci naší školy.

Zahájení grilovací sezóny na DM

S brzkým nástupem letošního jara nastoupila i brzká grilovací sezóna. Žáci, paní kuchařky a vychovatelky z internátu SŠINFIS na sebe také nenechali dlouho čekat a ve čtvrtek 19. 4. uspořádali grilovací oslavu spojenou s rozloučením žáků 4. ročníků. Na oslavě se grilovalo kuřecí a hovězí maso, na kterém si všichni velmi pochutnali společně s šopským salátem a nápojem Capri-Sonne. Všichni jsme si oslavu náramně užili a doufám, že tyto akce budou i nadále pokračovat.

Miroslav Smrčka, 1.F

// BBCLONE STATISTIC