Hlavní pošta Plzeň 1

V pátek 21. 9. 2018 třída 1. M poprvé vstoupila na své budoucí pracoviště. Žáci si prohlédli nejen zázemí pošty, kde si vyzkoušeli razítkování zásilek, ale také přepážku z druhé strany, ze strany pracovníka. Nejvíce všechny zaujaly trezory a vozíky na doručování listovních zásilek. Žáci měli řadu podnětných dotazů, na které velmi ochotně odpovídala vedoucí přepážek paní Kastnerová. Děkujeme za její ochotu a těšíme se až budeme chodit na praxi.

Zahraniční odborná praxe Weiden

Dne 16. 9. – 30. 9. 2018 jsme zahájili další kolo zahraničních praxí v německém Weidenu. Za podpory koordinačního centra Tandem a jejich programu podpory odborných praxí se vydaly žákyně Veronika Hudcová a Anita Vališová na odbornou praxi do německých firem. Po nedělním příjezdu a ubytování se děvčata vrhla v pondělí s jazykovou animátorkou Tandemu Míšou Vaňkovou na potřebnou slovní zásobu a poznávání města. Během přípravného dne si holky rozšířily nejen slovní zásobu, ale setkaly se i s žáky z weidenské školy, kteří byli v červnu 2018 na praxi v Plzni. Odpoledne se holky představily ve firmách, do kterých pak už od úterka nastupovaly na praxi. Podle aktuálních zpráv si holky na pracovištích vedou velmi dobře a obě připouští myšlenku, že by se později mohly v Německu poohlédnout po brigádě či zaměstnání.

3. M v poradenském centru Infokariéra

Po loňském úspěšném workshopu na téma „Kdo jsem?“ se letošní 3. M zúčastnila 12. 9. 2018 dalšího pokračování. Letošní workshop byl zaměřen na jejich vnitřní motivaci. Součástí byly i velmi podrobné informace o průběhu závěrečných zkoušek. Tyto informace jim zde přednesla jejich třídní učitelka a zároveň vyučující odborných předmětů p. Mikulášová. Žáci měli příležitost se v mimoškolním prostředí znovu zeptat na cokoliv kolem průběhu jednotné závěrečné zkoušky, která je čeká na konci školního roku. V průběhu práce dospěli žáci k tomu, že je potřeba si plánovat učení po menších úsecích a dodržovat svůj stanovený harmonogram, a že většina jejich problémů se dá shrnout do jednoho bodu – je třeba bojovat s vlastní leností. Budeme jim držet palce.

Potrvrdili jsme prestiž naší školy

Do začátku letošního školního roku máme skvělou motivaci na rozjezd. V závěru prázdnin jsme dostali ocenění mezi středními školami Plzeňského kraje, a sice 1. místo mezi středními školami v Plzeňském kraji za účast v soutěži o nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2017/2018. Toto místo jsme po loňském roce obhájili podruhé. Tomu ještě v předchozích letech předcházela umístění jednou na 2. místě a jednou na 3. místě. Budeme dělat vše proto, abychom si prestiž udrželi, připravili žáky na různé soutěže a budeme jim držet palce, aby se opět umisťovali na předních příčkách.

// BBCLONE STATISTIC