Ocenění pedagogů v Den učitelů

Symbolicky v Den učitelů ocenil hejtman Josef Bernard 23 pedagogů ze škol v Plzeňském kraji za jejich úspěšnou pedagogickou práci. „Velmi si vážím vaší práce a je mi ctí, že vám k vašemu svátku mohu předat alespoň symbolické ocenění,“ řekl v úvodu hejtman. Ocenění učitelům předávala kromě hejtmana také náměstkyně pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Jaroslava Havlíčková. Mezi oceněnými byl i pedagog naší školy Mgr. Bc. Petr Zima, který vykonává funkci metodika ICT a ve spolupráci s vedením školy vytváří podmínky pro využívání digitálních technologií ve výuce. Je garantem oboru Informační technologie, vytvořil koncepci jeho školního vzdělávacího plánu. U žáků je zapsán jako odborný expert, důsledný, nesmlouvavý, náročný, ale zároveň přátelský, férový, nápomocný, má jejich respekt. Motivuje a připravuje žáky na soutěže v oblasti informačních technologií. Pravidelně se aktivně zapojuje do řady projektů, díky nimž škola získává prostředky na nutné inovace. Blahopřejeme!

I v roce 2016/17 jsme zrealizovali technické kroužky pro žáky ZŠ…

V rámci spolupráce se základními školami připravujeme každoročně kroužky pro žáky ZŠ. V letošním roce nás navštěvovali žáci ze čtyř plzeňských základních škol, a sice 2. ZŠ (Schwarzova ul.), 10. ZŠ (náměstí Míru), 11. ZŠ (Baarova ul.) a 26. ZŠ (Skupova ul.). Tito žáci se zúčastnili technického kroužku v 5 skupinách. Každá skupina nás navštívila celkem 8krát, z toho 3x v rámci bloku programování, 3x v rámci bloku počítačových sítí a 2x v rámci bloku fyzikálních experimentů. Prvně k nám v rámci kroužků zavítali žáci základních škol 3. října 2016 a poslední skupině skončil technický kroužek 16. března 2017. Věříme, že se žákům jednotlivé bloky technických kroužků líbily a že je třeba ovlivní při rozhodování o budoucím povolání. Poděkování patří ředitelům základních škol za navázání partnerství s naši školou a jejich zástupcům, kteří museli s naší školou spolupracovat v rámci sladění rozvrhů hodin a termínů technických kroužků.

Krajská olympiáda v ruském jazyce

V pátek 10. března 2017 se naši žáci zúčastnili krajského kola olympiády v ruském jazyce. V kategorii SŠ l se na druhém místě umístil Viktor Ferus a v kategorii SŠ II na třetím místě Aneta Walterová. Oba účastníci opět potvrdili své kvality. Viktor se zároveň stává náhradníkem pro celorepublikovou soutěž, která proběhne v květnu v Praze. Blahopřejeme za výborné umístění.

Fiktivní výběrové řízení

2. března 2017 Již tradičně jsme se zúčastnili soutěže „Fiktivní výběrové řízení“, které ve spolupráci s Úřadem práce Plzeň pořádá každoročně SPŠ dopravní Plzeň. Za naši školu letos soutěžili žáci čtvrtého ročníku Jakub Kordík, Marie Kotrbová, Edita Hirschauová a Martina Haišmanová. Pracovní pozice, o které jsme se ucházeli, byly „Pracovník v logistice“ a „Asistentka vedoucího“. Pro obě profese byly požadovány ekonomické, účetní a logistické znalosti. Znalosti jsme prokazovali nejen písemným testem, vypracovaným motivačním dopisem a životopisem, ale i konkrétním ústním pohovorem jak v českém, tak i v cizím jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem třicet dva žáků a Editě Hirschauové se podařilo získat první místo ve výběrovém řízení na pracovní pozici „Asistentka vedoucího“, ale velkým přínosem byla soutěž pro všechny pro budoucí skutečný přijímací pracovní pohovor.

Olympiáda v AJ

Ve středu 22. 2. 2017 se na stejném místě - na Masarykově gymnáziu v Plzni - zúčastnil okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce stejný žák, který opět naši školu reprezentoval ve znalostech cizích jazyků, a to Ta Minh Hoang z 3. E. Ve velké konkurenci vítězů z plzeňských gymnázií se dělí o 8. - 9. místo z 16 soutěžících. Jako porotkyně se na dopoledním klání soutěžících podílela i Mgr. Ivana Kupková.

// BBCLONE STATISTIC