Ukázkový den pro základní školy

Jak to ve škole vypadá? Jaké obory nabízíme? Co se učí v jednotlivých předmětech? Na tyto a další otázky se snažíme odpovědět v rámci tradičních ukázkových dnů. Pro žáky základních škol představují netradiční způsob seznámení se se středoškolským prostředím a pro naše žáky jsou způsobem, jak předvést kreativitu, týmovou spolupráci a komunikační dovednosti.

Dnes (16. 11. 2017) se o tom přišli přesvědčit žáci základní školy Nezvěstice. Od uvítání, přes informace o škole a praktické ukázky související s vyučovacími předměty, až po rozloučení se o „deváťáky“ starali naši žáci, konkrétně celá 2. E. Všem aktivně zapojeným děkujeme za realizaci zajímavého dopoledního programu.

Konference Studentských odborných prezentací na ZČU

Tento rok jsme se opět zúčastnili konference Studentských odborných prezentací v cizím jazyce konaném každoročně Ústavem pro jazykovou přípravu na Západočeské univerzitě v Plzni. Nynější rok byl výjimečný již 10. ročníkem konání této soutěže. Za naší školu nás reprezentovali 2 žáci ze 4. E - Jiří Pašek, Radek Švamberg, kteří se rozhodli prezentovat jejich maturitní projekt s názvem MeteoCam v sekci technické angličtiny. V sekci technické angličtiny nás také reprezentovali žáci z 3. E – Jan Boháč a Ondřej Donát, kteří předvedli své téma o základech programování. Naši žáci neprezentovali pouze a jenom v angličtině, ale také v ruském jazyce. Žáci Serge Siryk a Oleg Petruny z 1. A a 1. E se umístili na 2. místě a získali finanční odměnu a sponzorské dárky. Všichni zúčastnění obdrželi osvědčení, protože odvedli skvělý výkon při svých prezentacích.

Jiří Pašek

Výsledky voleb do školské rady

Dne 9. listopadu 2017 proběhly na škole volby do školské rady na příští tříleté funkční období. Odvolilo 125 zletilých žáků nebo rodičů nezletilých žáků ( 27% účast) a 31 pedagogických pracovníků (86% účast). Z celkového počtu 156 lístků bylo 153 platných a 3 neplatné. Děkujeme všem zúčastněným.

Posviť si na budoucnost

Žáci třetích ročníků navštívili 10. 11. 2017 veletrh studijních a pracovních příležitostí v DEPO 2015. Naši budoucí maturanti už by měli pomalu přemýšlet nad svým budoucím studiem či prací. Během akce „Posviť si na budoucnost“ mohli navštívit stánky zaměstnavatelů z Plzeňského kraje i stánky jednotlivých fakult Západočeské univerzity. Během pátečního dopoledne proběhly také přednášky všech fakult, kde žáci dostali informace o studiu i přijímacím řízení.

Návštěva partnerské školy ve Weidenu

Ve čtvrtek 9. 11. jsme se opět vydali utužovat vztahy s našimi přáteli do německého Weidenu. Kromě návštěvy města nás čekali žáci z Fachakademie für Fremdsprachen, kteří se učí jako druhý cizí jazyk češtinu a pravidelně v červnu se účastní zahraniční praxe u nás v Plzni. Během návštěvy ve třídě se všichni žáci vzájemně představili a řekli o sobě pár slov – naši v němčině a Němci zase naopak v češtině. I přes jisté obtíže nakonec všichni našli společnou řeč, a protože jsme chtěli, aby se jejich kontakty ještě prohloubily, tak jsme poslali na společnou prohlídku města a posezení u kávy. Setkání skončilo výměnou telefonních čísel a facebookových kontaktů a všichni už se těší na podobné setkání v červnu u nás.

// BBCLONE STATISTIC