Best in english

Naše škola se již tradičně zúčastnila jazykové soutěže Best in English ( dříve Angličtinář roku). Vybraní studenti museli splnit náročný test na gramatiku, porozumění textu a poslech. Konkurence byla obrovská, této soutěže se se každoročně účastní stovky škol z celé Evropy a desetitisíce studentů. Jako škola jsme v rámci České republiky obsadily 179. místo ze 332. zúčastněných škol. V kategorii studentů se nejlépe umístila Daniela Urbanová z 2.F, která mezi studenty z České republiky obsadila 454. místo mezi více než 8 tisíci studenty. Gratulujeme!

Technická olympiáda

Ve čtvrtek 8. února 2018 se deset našich soutěžních týmů zúčastnilo Technické olympiády Plzeňského kraje. Tu již tradičně pořádala Fakulta elektrotechnická ZČU. Na druhém místě se umístil Petr Majdl s prací Sledování letového provozu, na třetím místě skončili Viktor Ferus a Maxim Strnad s prací Cloud home. Dalších pět týmů se shodně umístilo na čtvrtém místě.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 7. 2. 2018 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 19 žáků z 1. až 3. ročníků. Do finále se po náročném poslechu a čtení s porozuměním dostali 3 nejlepší, kteří pak absolvovali ústní část.

A zde jsou výsledky 1.místo Jan Boháč ze 3.E s počtem 55 bodů 2. a 3. místo obsadili se stejným počtem 51 bodů Lucie Zahradníková ze 2.E a Milan Abrahám ze 3.E Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme, obdrží diplom a drobné dárky. Jan Boháč postupuje do krajského kola.

Krajské kolo Bobříka informatiky

Ve čtvrtek 1.2.2018 jsme se zúčastnili krajského kola soutěže Bobřík informatiky. To tentokrát pořádalo Gymnázium a SOŠ v Rokycanech. Naši školu reprezentovali čtyři žáci – Milan Abrahám, Ondřej Donát, František Jíra a David Smolek. Našimi daleko početněji zastoupenými konkurenty byla gymnázia ze Sušice, Mikulášského náměstí v Plzni a z Rokycan a VOŠ a SPŠE z Plzně. Naším nejlepším soutěžícím se stal Milan Abrahám ze 3.E, který se se 106 body (z 240) umístil na 19. místě (z 29 soutěžících).

Finále Microbit

V úterý 30.1.2018 se studenti Michal Šedivý a Jan Pelnář z 2.E, společně s učitelem Mgr. Janem Fialou, zúčastnili prvního celostátního finále soutěže BBC micro:bit – Hackathon. Soutěž se konala na Fakultě elektrotechniky a informatiky na univerzitě v Pardubicích. V soutěži byl především hodnocen postup vytváření programu, který simuloval házecí kostku. Na třetím místě se umístil zástupce ZŠ Všeruby z oblastního kola, které se konalo na SSINFIS. Hodnoceny byly i modely autíček z prvního kola. Zde vyhrál žák z Horní Břízy náš zástupce.

// BBCLONE STATISTIC