Rozšířená výuka počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti (PSKB)

Zvolit si předměty PSKB je jedna ze čtyř možností, jak rozšířit své znalosti a dovednosti při výuce na INFISu. Možná to bude znít trochu neskromně, ale v téhle oblasti se řadíme k tomu nejlepšímu, co je mezi českými středními školami na výběr:

300+ hodin rozšířené výuky

Výuka témat PSKB významně nad rámec minimálního povinného obsahu RVP Informační technologie.

Kroužek hackingu a sítí

Pravidelná mimoškolní zájmová činnost pro budoucí síťové adminy, etické hackery apod.

CTF soutěž

Celoroční soutěž v hackerských dovednostech a bystrém úsudku s turnajem na konci roku.

Specializovaná učebna

Odborná učebna vybavená síťovými prvky (routery, switche, bezdrátová zařízení atd.), servery a výkonnými pracovními stanicemi se 2 monitory.

Přístup do školní serverovny

Jedna z rackových skříní s UPS, servery a síťovými prvky je vyhrazena pro účely výuky. Samostatně lze pracovat zde i v přilehlé IoT dílně.

TOP Cisco Academy

Jsme první střední škola v ČR, která v rámci vzdělávacího programu Cisco Academy otevřela kurz CCNA Cybersecurity Operations a jediná v Plzeňském kraji, která nabízí kurz CCNA Security. Zvítězili jsme v Networking Academy Games 2014, 2015 a 2019. Byli jsme oceněni jako TOP Academy 2017.

Odborná garance výuky

Garantem výuky PSKB je Mgr. Petr Zima, učitel se zkušenostmi z praxe a odbornou certifikací (CCNA Cyber Ops, CCNA Security, CCNA Routing and Switching).